Prijava
   

Valjda sam zasluzio, majku mu jebem

Ono sto izgovoram dok posle napornog rada otvaram pivo.

Komentari