Prijava
   

Valjda tako treba

Kada ne znamo zašto nešto radimo, ali mislimo da je to pravi i jedini način.

Boj na Kosovu
Miloš Obilić ulazi u šator Murata i kada mu je prišao dovoljno blizu vadi svoj perorez i proburazi mu stomak.
Dok Murat drži creva poslednjim atomima snage pita Miloša:
- Pa pobogu Miloše zašto si to uradio?
Miloš: - Pa ne znam, valjda tako treba...