Prijava
   

Varijacije na temu

Potpuno ista stvar na više različitih načina.

- vodka
- đus-vodka
- vodka sa red-bulom
- vodka sa borovnicom
- vodka sa mlekom
- ......