Prijava
   

Vata prvi bus

Lik koji ne propusta prvu priliku.

V:Eno ti je Sara.
B:Aha, idem d' uvatim prvi bus.

Komentari

Samo stavljaj tačke na kraju rečenica i pravi razmake nakon zareza i drugih interpunkcijskih znakova.