Prijava
   

Vebasto

ono sokoćalo u autobusu koje služi za grejanje i čiji prekidač nikad ne radi tako da i leti imamo grejanje kao kod Sotone, na svim relacijama naše mile nam zemlje