Prijava
   

Vegetativna kupa

Pupoljak iz stručne botaničke terminologije. Opet, takođe stručan termin i u telefonskim potencijalno prisluškivanim razgovorima u kojim se razgovara o vrsti Cannabineae, tačnije, džidži.

Alo brate, je l' imaš neke vegetativne kupe?
-Ima, ima, brate, ponesi tarifu i dođi u onaj park.