Prijava
   

Veliki odmor i zimski raspust

To je sve čime možemo opisati stepen (ne)obrazovanosti neke osobe.

-Šta ima on od škole, keve ti?
-Šta ima, veliki odmor i zimski raspust.
-Znači neki dr. mr...