Prijava
   

Veza sa datumom isteka

Veza za koju se zna kada će završiti, najčešće zbog drugačijeg prebivališta jednog partnera.

- Čuo sam da si sa malom Marijanom, kako vam ide?
- A dobro je, ali to je više veza sa datumom isteka.
- Što to?
- Seli se za dvadesetak dana, pa ćemo morati raskinuti, jebiga.

Komentari