Prijava
   

Veza

U svetu izraz koji se koristi za: spoj, konekciju, povezanost dva pojma,
a u Srbiji za: Zapošljavanje, neplaćanje kazne, sređivanje prekoreda kod doktora itd.

Zaustavlja policajac vozača koji je napravio prekršaj:
Policajac: Čoveče imate li vi veze, znate li šta ste učinili?
Vozač: Imam, znam Vašeg komandira milicije...

Poslodavac: Poštovani, ovaj Vaš CV je bezVEZE?
On: Videćemo kada Vas direktor pozove.

Pacijent1: Uzalud pokušavate da uđete prekoreda, ja sam došao pre Vas!
Sestra: Pacijent2 izvolite uđite.

Komentari

Inače srpski riječnik ima puno grešaka u prevodu :) +