Prijava
   

Vezivanje olovke u pošti

Podjednako sigurno kao i prosleđivanja upaljača koji ne radi.

Obe stvari ostaju na kraju u posedu njihovih vlasnika.

Komentari