Prijava
   

Vidi masovna grobnica

Kažemo kad pored nas prođe grupa od pet do deset ružnih devojaka ili momaka.