Prijava
   

Vidim, ubi' ste se od posla

Kada radnike zateknete kako uživaju uz pivo.

(Čovek se vraća sa posla i zatiče radnike kako cirkaju 'ladno pivo)

Čovek: Dobar dan! Šta se radi?
Radnik: Evo, radimo gazda...
Čovek: Vidim, ubi' ste se od posla!