Prijava
   

vidla

Perfekat glagola videti na frizerski srpski.