Prijava
   

Viksaj ga

Loklni izraz koji se koristi za reč: Puši ga. Koren ove reči nalazi se u spoju: Glancaj ga i Viksati, to jest, čistiti obuću mašću za čišćenje - viksom. Zbog svoje male primene, pogodna je u komunikaciji sa osobama koje su fizički jače od vas ili imaju veća ovlašćenja, kao direktor ili šef.

Komentari