Prijava
   

VIP zatvorenik

Kriminalac koji dobije samicu, kako se ne bi gurao sa običnim smrtnicima u ćeliji.

Komentari

Uglavnom se ništa i ne razlikuje od pravog doma. +