Prijava
 1.    

  Virgo intacta

  Vrsta pred izumiranjem ili već izumrla.

  Tip mi se kleo da je čuo u autobusu komentar jedne klinke:
  "Šta on očekuje? Sa 14 da budem nevina."

 2.    

  Virgo intacta

  Medicinski izraz za netaknutu,nevinu ženu koja sex nije konzumirala do kraja.

  Svim devicama(a i devcima) posvećujem svoje stihove,sa nostalgijom se sećajući igranki i bliskih kontakata uz predivnu muziku.

  Virgo intacta

  Uz muziku laku i ritam fin,
  njišu se zajedno Rupica i Klin.

  Dok igra teče i muzika svira,
  Klin Rupicu lagano dira.

  Zna ona tačno šta on hoće,
  i ona bi to preslatko voće.

  Šapne mu tiho:ništa ne kaži,
  tvoj dodir strašno me vlaži.

  A on će joj do bola bola nabreko,
  Ajmo se,ajmo se,kako bih reko.

  Ništa reći i trebalo nije,
  muzika svira kao i prije.

  Muzika svira,ritam je fin,
  pri kraju su Rupica i Klin.

  U drhtaju slasti svršiše oboje,
  svako u gačice svoje.

  Kao autor stihova Bori Čorbi,ako to želi,dozvoljavam da ovo uglazbi ili omuziči.

 3.    

  Virgo intacta

  Osoba koja nije član nijedne političke partije.