Prijava
 1.    

  Virtuelni kurac

  Digitalna aluzija na penis u kulturološkom smislu, koji je svojom evolucijom od organa za razmnožavanje, preko simbola plodnosti pa do omnipotentnog činioca statusa čoveka, svojim prelaskom u kulturu virtuelnih zajednica afirmisao i glorifikovao svoj položaj.

  Iz života zajednice:

  Osobe sa velikim virtuelnim kurcem su poštovane u svojim zajednicama, a ostale osobe koje imaju manji ili sličan v.k. uživaju u maženju i veličanju tih kurčeva, što ih još više povećava.

  ❁❁❁u komnetarima možete navesti neke osobe sa ovog sajta koje ga poseduju❁❁❁