Prijava
   

Virtuelni kurac

Digitalna aluzija na penis u kulturološkom smislu, koji je svojom evolucijom od organa za razmnožavanje, preko simbola plodnosti pa do omnipotentnog činioca statusa čoveka, svojim prelaskom u kulturu virtuelnih zajednica afirmisao i glorifikovao svoj položaj.

Iz života zajednice:

Osobe sa velikim virtuelnim kurcem su poštovane u svojim zajednicama, a ostale osobe koje imaju manji ili sličan v.k. uživaju u maženju i veličanju tih kurčeva, što ih još više povećava.

❁❁❁u komnetarima možete navesti neke osobe sa ovog sajta koje ga poseduju❁❁❁

Komentari

Registrovao sam se samo da bih ostavio plus na ovu defku.

Isto je moglo biti urađeno i sa glavnog nalaga.

Stabje je dao san nudni.