Prijava
  1.    

    Više sam ja stvari zaboravio, nego ti naučio

    Izraz kojim se nekim osobama stavlja na znanje, da su lenštine, ,,sveznalice'', nepoznanice ili neznalice. Koristi se u svađama i teškim raspravama.

    - 'De ćeš ga sad, na ražanj, koji moj? Uzmi, ispeci ga u rerni!
    - Ti će' da m' učiš, kako s' peče ja'nje!? Više sam ja stvari zaboravio, neg' ti naučio! Vole!