Prijava
   

više voli kapku nego leba da jede

Ova izreka pokazuje afinitet prema alkoholnim pićima onoga kome je izreka upućena.

Dva lika posle pijanke vraćaju se kući!
lik1:Hajdemo na burek!
lik2:Šta ćemo,četvrtinu sa sirom!
lik1:....ma bolje osminu da imamo za po još jedno pivo!