Prijava
   

Višestruki prestupnik

Diskfalifikovani skakač u dalj.