Prijava
  1.    

    Visina plate zavisi od količine rada

    Pravilo koje kod nas važi jedino za nezaposlene osobe.