Prijava
 1.    

  Vitamin D

  Vitamin koji se nalazi u babinoj kuhinji.

  De sinko uzmi mandarinu.
  De uzmi malo mesa i krompira.
  De malo kolača pojedi, baka spremila prošle nedelje.