Prijava
   

Vitamin D

Vitamin koji se nalazi u babinoj kuhinji.

De sinko uzmi mandarinu.
De uzmi malo mesa i krompira.
De malo kolača pojedi, baka spremila prošle nedelje.