Prijava
   

Vitičasta zagrada

Ograda oko kuće lokalne radodajke, koja se pokrivila od preskakanja silnih švalera.