Prijava
   

Vižnje

Izraz koji upotrebljavamo kada pokazujemo položaj iznad nečega.

Vidiš ono, vižnje one jabuke..?