Prijava
   

vizualni prelazak u sledeći minut

Vizualni prelazak u sledeći minut je pojava koja se javlja kada se pri pogledu usmerenom ka časovniku u želji za informacijama o tačnom vremenu, koji varira između 0.301 i 3.689 sekundi, dođe do povećanja vrednosti vremena za jedan minut. Posledica uglavnom nema, mada se kod pojedinih osoba javljaju u vidu uzvika, i to tipa: "Ne seri", "Ma daj", "Zakuni se" i sl. Efekat je upečatljiviji ukoliko se prelaz zapazi na digitalnonm časovniku.

-Koliko je sati?
-18:34. NE, 35!

Komentari