Prijava
  1.    

    Voditi bugarsku politiku

    Stajati uvek na stranu jačeg

    Poznato je da su u ratovima Bugari uvek stajali na stranu onih koji su u tom momentu pobeđivali...