Prijava
   

Voditi bugarsku politiku

Stajati uvek na stranu jačeg

Poznato je da su u ratovima Bugari uvek stajali na stranu onih koji su u tom momentu pobeđivali...