Prijava
   

Vođa odraza

Mlađi ortak iz kraja, dobar šuter sa munjevitim prolazom kroz reket, a što je najvažnije, naučio da zakucava, i sve to jer se redovno takmiči u tome ko može više da dodirne tablu. Kurči se i to ga košta onda kad se nađe licem u lice sa starijom ekipom koja je na teren došla da skine koje kilo. Brzo ga eliminišu kao prekvalifikovanog i ostaje na obližnjem zidiću da kune.

- Dechko ne mož da igraš. Vođa odraza si.
- Škk?!
- Ne kaže se "šta" nego "molim". Aj sad lepo u školu, nauči lepo ponašanje.
- Dobro, dobro dovešću ja moje iz Partizan Bambija da vam pokažu kako se igra, alchajmerovci!