Prijava
   

Vođenje konja između kopalja pobodenih u zemlju

Staroslovenski običaj kojim se određuje da li će se krenuti u rat ili ne.
Vrač pobada izvestan broj kopalja u zemlju u dva reda na određenom razmaku praveći tako prolaz kroz koji će voditi konja.
Konj koji služi za ovu priliku nije običan već se čuva se u posebnoj štali, i ljudi ga ne jašu jer pripada nekom od bogova.
Ako ovaj konj prilikom prolaska dodirne neko koplje, kreće se u rat, a ako ne zakači ni jedno koplje, neće se krenuti u rat.

- Vrače, kada je ravnodnevnica?
- Za četiri dana.
- Da li ćeš voditi konja?
- Hoću, takav je običaj. Što pitaš?
- A da li bi mogao malo više da razmakneš koplja ovaj put? Žetva još nije gotova a i špijuni sa Mramornog mora su javili da se Vizantijska vojska vraća u Carigrad.
- Može, ali povećaj verske dažbine inače će konj da smrša pa neće imati čime da zakači koplje kad vojska ode iz Carigrada.