Prijava
   

Vododelnica

Kota odakle se reka deli u dva drenažna sistema. Ako je tlo nekoherentno(vodopropusno), onda je ta kota na visi tog stenskog masiva.

(Vododelnica duše. Duhovna borba i procep kod iskrenog hrišćanina)
Mlad se ženi, mlad se monaši. Ili Anka ili Kamilavka.