Prijava
  1.    

    Vojna

    Pored toga što je u osnovnom značenju pridev u službi atributa, može biti i prilog za mesto...pogotovu kod starijih lica.

    ja: Baba, tata mi je rekao da dovodim koga hoću kući dok su na odmoru...
    baba: ne može, vojna ja glavna, sade.