Prijava
   

Vojna

Pored toga što je u osnovnom značenju pridev u službi atributa, može biti i prilog za mesto...pogotovu kod starijih lica.

ja: Baba, tata mi je rekao da dovodim koga hoću kući dok su na odmoru...
baba: ne može, vojna ja glavna, sade.

Komentari

Šta je pesnik hteo reći?

Vojna=ovde to je hteo reći.