Prijava
 1.    

  Vojvođanska banka

  Banka sa vojvođanskim shvatanjem vremena.

  Korisnik: Podneo sam vam zahtev za izdavanje Viza Internet kartice, zanima me da li je stigla?
  Banka(filijala): Uf, nije... Stići će.
  Korisnik: Zahtev sam podneo pre dvadeset dana, da li znate kada će stići?
  Banka (filijala): Pa, mi to šaljemo poštom, kada se nakupi... Ništa nam još nije stiglo...
  Korisnik: Da li će mi kartica biti gotova u sledećih X dana?
  Banka(filijala): Sigurno neće.

  Korisnik: Da li Vojvođanska banka garantuje neki rok u kome se ispunjava zahtev za izdavanje kartice?
  Banka(centrala): Obično oko dve nedelje, zavisi koliko su opterećeni...
  Korisnik: Da li postoji neko pravilo o tome?
  Banka(centrala): Samo da proverim... Nema.
  Korisnik: Vidim da u tarifama nudite ¨hitno izdavanje kartice na zahtev korisnika¨. U kom roku hitno izdajete kartice?
  Banka(centrala): To je u dogovoru sa korisnikom, ali bude brže...