Prijava
   

Voli da je u bloku

Lasta u svom napravljenom gnezdu gde nije malterisano, pa zbog toga ga lako napravi.
Česta pojava po seoskim domaćinstvima, tj. pretežno po štalama i ajnfortima.