Prijava
   

Voli reku

Uska devojka.

-Taman izvadi kurčinu, a ona se upaši i pobeže. Izgleda uska, više voli reku.