Prijava
   

Voli se ona...

Kaže se za curu koju treba samo da pitaš, jer, ona se voli, puna je ljubavi, prema svima. A i voli se jebat.

- Ćale šta misliš oćele mi dati ona Sojka noćas...
- Ako je na mamu, nemo se brineš, voli se ona garant...