Prijava
   

Vraćaj pare od venca, ovaj živ

Sevojnički dočekni uzvik, upućuje se onome za koga ste do tog trenutka, dok ga niste ugledali niz džadu, verovali da je mrtav.

Komentari