Prijava
   

Vraćanje korenima

Trenutak kada zubar skapira da ti je i poslednji patrljak od nekadašnjeg zuba kojeg je milion puta opravio propao i da bukvalno nema zašta da se uhvati da ti isti isčupa.

-Doko kaka e sikuakia s ubom?
- Zini bre jače i i ćuti!
-Ahi hamo hipam.
-Nema nam druge. Vraćamo se korenima, pa uz Božiju pomoć napolje.
-Aaaa!?!

Komentari

Мој случај...:)+

Šifra: "Sestro, dodajte mi duboka korenska".
E kad to čuješ, setiš se porodičnog stabla do navrbabe