Prijava
   

Vrata se zaključavaju u 12

Za vrijeme osnovne i srednje škole jako česta rečenica u razmjeni između brižnog oca i nebrižnog sina. Naime roditelji vjeruju da će onemogućavanje ulaska u kuću ili stan biti motivacioni faktor za dijete da dođe do 12 sati. Ovo se svakako odnosi na mušku djecu. Ženska su morala biti u spavaćicama od 9 - 10 i 30 u zavisnosti od liberalnosti roditelja.

Otac : vrata se zaključavaju u 12
Sin : ma dolazim ja do 12
Otac : nemoj da si zvonio jer ako me probudiš bit će svašta,u 12 zaključavam
Sin : nema frke stari,dolazim

..........
jutro

Otac : sad se dolazi?
Sin : bila zatvorena vrata ja produžio dalje....

Komentari

meni je bilo prije rata: "sati 9, djeca u krevet"
jes majke mi, tako su mi govorili

A djevojčice išle u krevet u 9, da do deset stignu kući...