Prijava
   

Vrati na 33

Način na koji saopštavamo sagovorniku da je tempo njegovog izlaganja postao prebrz, nerazgovetan i nemoguć za pratnju.
Etimologija izraza potiče iz sveta gramofonskih ploča, od kojih su postojale dve vrste: singlovi, koji su se puštali na 45 obrtaja u minuti, i LP-ovi, (albumi), koji su se puštali na 33. Naravno, često bi se desilo da posle singla neko stavi album, a da prethodno nije promenio brzinu gramofona sa 45 na 33, čime bi se dobila za trećinu ubrzana, piskavo-haotična verzija željene numere.

Komentari

Ovo je tako tvoj stil :)
Super!

+ Ова је извучена из нафталина. Био сам скоро и заборавио на брзину обртаја...

sto je leeeeepa defkica:)