Prijava
  1.    

    Vrati se sa kontrolnim ili na njemu!

    Pozdrav kojim su spartanske majke pozdravljale svoje sinove u skolu

    Rat nije bio jedina stvar koja se tada shvatala ozbiljno...