Prijava
   

Vrati se sa kontrolnim ili na njemu!

Pozdrav kojim su spartanske majke pozdravljale svoje sinove u skolu

Rat nije bio jedina stvar koja se tada shvatala ozbiljno...

Komentari

Iskidah se, druze. :)))

Omiljena.