Prijava
   

Vratiti literaturu

Uglađen izraz za vraćanje ambalaže u prodavnicu.

Komentari

mnogo je načitanih

Ma bitno da se konzumira literatura. Radi kulturnog uzdignuća.