Prijava · Registracija
24 : 7
16 em plus     16 em minus
25 : 7
24 : 8

Vreme i novac

Neki misle da je vreme novac, a novcem ne možeš da dobiješ ono što možeš da dobiješ vremenom.