Prijava
 1.    

  Vreme je relativno

  U ovoj izvikanoj tvrdnji je sadržano 50% našeg ukupnog znanja o vremenu.

  Oko 49% znanja o vremenu je tvrdnja da je to naštrikana nit po kojoj putujemo kroz prostor i “na kojoj” bivstvujemo. Paradoksalno je to što štrikaća time machine istovremeno i štrika i rasparava svoje tkanje, pa je rasparani deo tkanja PROŠLOST a ono što će se tek naštrikati BUDUĆNOST. U svakom slučaju ni jedno ni drugo ne postoji. Budućnost, jasno vam je, ne postoji zato što još nije stigla na red da bude naštrikana, a prošlost ne postoji zato što je to bivša, raštrikana sadašnjost. Postoji samo tanka nit sadašnjeg vremena koja nas sve skupa gura i provlači kroz cevi prostora kao meso u mašini za mlevenje. Teško je shvatljivo, ali bez te vremenske niti na kojoj svi balansiramo bez šanse da se strmeknemo u prošlost ili budućnost ne bi postojao ni prostor. Zastrašujuće deluje pomisao da bi i najmanji kvar na štrikaćoj time muchine doveo do kolapsa svega i svačega u nešto što ni sami ne znamo šta je. Možda singularitet, ali samo možda.

  Preostalih 1% našeg znanja o vremenu se svodi na sposobnost da izračunamo kada će naš voz stići iz tačke A u tačku B, ako je rastojanje izmedju tačaka C, a brzina voza V.

  Sve u svemu ne znamo puno o vremenu, a živimo "u njemu".

  Relativnost vremena se može potvrditi pomoću obične rastegljive pantljike i, verovali ili ne, najobičnijeg mrava.

  Pantljika je u nerastegljivom stanju dugačka 20 cm.
  Pustite mrava da pravolinijskom putanjom predje duž pantljike i merite vreme.
  Tako je, mrav je dužinu pantljike prešao za t sekundi i kretao se brzinom V mm/s.
  Upotrebite silu i rastegnite pantljiku na 40 cm i ponovite eksperiment sa mravom. Tako je, mrav je tu istu ali sada rastegnutu pantljiku prešao za 2t sekundi brzinom od V mm/s.
  Sila kojom ste rastegli pantljiku i otežali mravlji život u vremensko-prostornom smislu se može poistovetiti sa gravitacijom koja rasteže ili vreme ili prostor ili i jedno i drugo. Tako možete u nedogled da rastežete i popuštate pantljiku i da zajebavate nesrećnog mrava dok i on sam ne shavti da su i prostor i vreme relativni i da zavise od vaše upotrebljene sile.

  Mi još uvek ne znamo da li gravitacija rasteže vreme ili prostor (pantljiku), ali svejedno, što je sila (gravitacija) veća pantljika je rastegnutija i dauža pa je i putovanje duže.

  Sila rastezanja pantljike (gravitacija) relativizuje prostor/vreme.

  Prosto ko’ pasulj. Sada vam više nisu potrebni ni pantljika ni mrav.

  A možda se sve ovo dogodilo u nekom drugom vremenu.