Prijava
   

Vreme ti je...

Upućuje se nekom ko kasni (ili "kasni") sa nečim.
On, naravno, nema taj ustisak.

"Vreme ti je da se ženiš!!"
"Deda, pa ja nemam devojku."
"Vreme ti je....pa sad ti vidi."

"Vreme vam je za decu."
"Tašta, mi bi da uživamo, da putujemo..."
"Vreme vam je. Putovaćete, deco..."

"Vreme ti je da učiš, prijemni je za dvadesetak dana."

Komentari

što volim ovaj izraz...+++

U pravu si, Majo. Vreme mi je. ;)

Ti moj ćale pomogao da napišeš ovo?

M.M. moje dete sprema prijemni. Citirala sam samu sebe.

NEĆU DA SE ŽENIM!!! Oh oprosti, nisam video uključen kaps. :)))