Prijava
   

Vremenske neprilike

Vremenske prilike su po svoj prilici ovih dana prilično neprilične, tako da im otprilike priliči ime vremenske neprilike!

I to poprilično!