Prijava
   

Vrhunac praćenja porno sadržaja na internetu

Tu normu je teško ispuniti a to tog cilja jako teško doći. Uspehom i ispunjenjem norme se smatra nemogućnost nalaženja sadržaja koji već niste pogledali bar 1 put. Do clja dolaze samo ljudi koji godinama sede za kompjuterom a pri tome ih ne interesuje spoljni svet i suprotni pol.

Komentari

I rucno-prirucna literatura+kobaja....